06 - 55 121 414 simone@hartseerentroos.nl

Disclaimer

Deze site is met zorg samengesteld en wordt steeds uitgebreid en verder ontwikkeld. Ondanks dat is het mogelijk dat de informatie op deze site onvolledig of onjuist is. In geen geval zijn wij als bedrijf aansprakelijk voor enige directe- of indirecte schade, als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze site beschikbare informatie.

Ondergenoemde behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van ons als bedrijf, de inhoud van deze site geheel of gedeeltelijk over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Alle foto’s en teksten op deze site zijn gemaakt door Simone Janssen. Er rust copyright op alle getoonde foto’s en teksten op deze website.

Hartseer & Troos
Den Haag, 2018-2021